Tel: 0339.732.248

Politica de confidențialitate

Data ultimei actualizări : 1 decembrie 2021
NOȚIUNI GENERALE
Dreptul Dumneavoastră la intimitate și viață privată sunt importante pentru noi, de aceea, prin această Politică de Confidențialitate (denumită în continuare "Politică") vă furnizăm informații importante despre modul în care SC CLINICAL MEDMUN SRL gestionează datele cu caracter personal pe care le colectăm de la Dumneavoastră sau pe care ni le puneți la dispoziție. Această Politică se aplică oricărui produs, serviciu, site sau aplicație care colectează, înregistrează, modifică, utilizează, accesează, transmite sau stochează date personale.
Vă rugăm să citiți cu atenție această Politică și să contactați Responsabilul nostru cu Protecția Datelor (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) dacă doriți detalii cu privire la prelucrările noastre sau la modificarea alegerilor Dumneavoastră. Vă rugăm să verificați actualizările acestei Politici. În cazul în care vom aduce modificări pe care le considerăm importante, le veți putea consulta atât la sediul nostru, cât și online.
Ne angajăm să vă respectăm confidențialitatea și dreptul Dumneavoastră la intimitate și viață privată, respectând toate legile și reglementările europene și naționale aplicabile protecției datelor, inclusiv Regulamentul General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679 („GDPR”).
Putem colecta date personale astfel încât să vă putem oferi produse și servicii de calitate.
CINE SUNTEM

Operatorul de date este  SC CLINICAL MEDMUN SRL, o societate română cu sediul social în Brăila, strada 1 decembrie nr 1918, nr 110, ("Societatea").
PRELUCRAREA DE DATE CU CARACTER PERSONAL. SCOPUL. BAZA LEGALĂ

Există multe tipuri de situații în care suntem în contact cu Dumneavoastră și cu datele Dumneavoastră personale. Colectăm date personale în următoarele situații:
·când va programați la consultații la clinica noastră.
·când primiți o informație despre produsele și serviciile noastre prin sms, e-mail sau telefon.
·când utilizați sau comunicați cu noi prin intermediul portalurilor multimedia și / sau a rețelelor de socializare.
·când comunicați cu noi prin telefon, fax, e-mail, mesagerie vocală, mesagerie text (SMS), mesagerie imagine (MMS), mesagerie video sau mesagerie instant.
·când ne trimiteți orice fel de adresă.
TRANSMITEREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Pentru a atinge scopurile descrise mai sus, Societatea utilizează serviciile mai multor parteneri contractuali. Aceștia pot avea calitatea de împuterniciți sau operatori asociați, iar acestora le pot fi furnizate unele date cu caracter personal pentru a fi utilizate în limitele obligațiilor pe care și le-au asumat față de Societate și cu respectarea strictă a instrucțiunilor Societății cu privire la prelucrarea acestor date.
Datele cu caracter personal pe care le transmitem către împuterniciți sunt limitate la informațiile minim necesare pentru prestarea respectivelor servicii.
Depunem toate eforturile pentru a ne asigura că toate entitățile cu care lucrăm prelucrează datele Dumneavoastră cu caracter personal în condiții de siguranță și securitate.
Datele cu caracter personal pot fi dezvăluite și către autorități publice, atunci când există o obligație legală sau contractuală în acest sens, la solicitarea expresă și în scris a acestora sau în cazul în care există suspiciuni privind săvârșirea unei infracțiuni.
De asemenea, putem transmite datele Dumneavoastră cu caracter personal către terți achizitori, în măsura în care activitatea Societății ar fi transferată (in totalitate sau parțial), iar datele personale ar fi parte din activele care fac obiectul unei astfel de tranzacții sau către alte societăți,  care vor respecta instrucțiunile Societății în ceea ce privește prelucrarea datelor Dumneavoastră cu caracter personal.
Vom prelucra datele Dumneavoastră cu caracter personal în următoarele scopuri, în baza temeiurilor legale indicate pentru fiecare dintre acestea:

Scopul prelucrării

Date cu caracter personal prelucrate

Temeiul prelucrării

Durata prelucrării

Destinatari/Împuterniciți

Gestionarea prescripțiilor medicale în vederea eliberării tratamentului medical prescris

Nume, prenume, CID, CNP, număr card de sănătate, sex, adresă, diagnostic, calitate, cetățenie, telefon, e-mail, cod parafă, serie și număr CI, medicamente eliberate, semnătură, număr certificat digital, număr card bancar

Obligație legală (Legea nr. 95/2006)

10 ani de la data eliberării prescripției medicale

Furnizorul de software, Casele de Asigurări de Sănătate / CASA OPSNAJ

Facturare produse

Nume, prenume, adresă, produse achiziționate, semnătură, număr card bancar

Obligație legală (Codul fiscal)

10 ani de la data emiterii facturii

Furnizorul de software, ANAF, autorități publice

Gestionarea cazurilor de farmaco-vigilență/cosmeto-vigilență

Nume, prenume, vârstă, telefon, e-mail, stare sănătate (reacție adversă), durată, gravitate, medicament/produs suspectat

Obligație legală (Legea nr. 95/2006)

Pe durata soluționării cazului și 10 ani după finalizare

Producător, distribuitor, ANMDM

Comunicări de marketing direct

Nume, prenume, e-mail, telefon

Consimțământ

1 an de la data ultimei achiziții sau până la retragerea consimțământului

Agenții de publicitate și marketing, furnizorul de servicii de telecomunicații (sms, e-mail, găzduire web, etc)

Sondaje sau studii de piață, anchete privind gradul de satisfacție a clientului, inclusiv atunci când ne furnizați feedback cu privire la produsele și serviciile noastre

Nume, prenume, telefon

Consimțământ

1 an de la ultima interacțiune sau până la retragerea consimțământului

Furnizorul de software, furnizori de servicii de sondaje sau studii de piață/anchete privind satisfacția clientilor

Organizarea campaniilor promoționale și/sau a concursurilor

Nume, prenume, adresă, telefon, e-mail, vârstă,  numele contului din rețeaua de socializare, CNP, semnătură

Consimțământ / obligație legală în cazul CNP-ului, pentru premii cu valoarea peste 60 lei (Codul fiscal)

Pe durata desfășurării campaniei/ concursului și 3 ani de la data acordării premiului

Agenții de publicitate și marketing, agenții de media digitală sau agenții de rețele de socializare, firmă de curierat care asigură livrarea premiului, ANAF

Oferirea de răspunsuri la întrebările, reclamațiile sau solicitările Dumneavoastră adresate prin scrisoare, e-mail, telefon, fax

Nume, prenume, număr de telefon/fax, adresă de e-mail, adresă poștală, voce.

Consimțământ

Pe durata soluționării solicitării, precum și 3 ani de la data soluționării

Furnizorul de software, furnizorul de servicii de call-center, autorități publice

Monitorizarea spatiilor și/sau a bunurilor

Imagine, localizare

Obligație legală (Legea nr. 333/2006)

30 de zile de la data înregistrării imaginii

Furnizorul sistemului CCTV, firmă de pază, autorități publice

Recrutare

Datele conținute în CV, precum și referințe, rezultate teste angajare, notițele recrutorului, semnătură

Încheierea unui contract

Pe durata procesului de recrutare, precum și 6 luni de la data încheierii acestuia

Furnizorul de software

Crearea unei baze de date cu CV-uri

Datele conținute în CV

Consimțământ

2 ani de la data acordării consimțământului sau până la retragerea acestuia

Furnizorul de software

Inițierea contractelor sau executarea contractelor încheiate de Societate

Nume, prenume, funcție, telefon, e-mail, semnătură

Obligație contractuală

Pe perioada derulării contractului, precum și 3 ani de la data încetării acestuia

Furnizorul de software, autorități publice

Inițierea sau desfășurarea relațiilor dintre Societate și reprezentanții autorităților publice cu care interacționează în derularea activității curente

Nume, prenume, funcție, telefon, e-mail, semnătură

Obligație legală

Pe perioada derulării activității Societății

Furnizorul de software, autorități 

NAVIGAREA PE SITE. UTILIZAREA COOKIE-URILOR

În cadrul site-ului web utilizăm cookie-uri pentru a colecta automat informații cu caracter tehnic care pot identifica utilizatorul, respectiv: adresa IP, tipul de browser de internet folosit pentru navigarea pe site-ul nostru web, sistemul dumneavoastră de operare, denumirea domeniului sau gazda domeniului prin intermediul căruia utilizatorul navighează pe site-ul web.

Principalul scop al utilizării cookie-urilor este să vă ajute să aveți parte de o experiență de navigare îmbunătățită precum și acela de a vă putea oferi un conținut publicitar individualizat și adaptat intereselor și preferințelor dumneavoastră. Drept urmare, în măsura în care v-ați exprimat acordul cu privire la utilizarea cookie-urilor, vom prelucra datele dumneavoastră personale pentru a vă oferi o experiență personalizată și relevantă de navigare pe site-ul nostru web și pentru a înțelege modul în care interacționați cu conținutul nostru publicitar.

Pentru mai multe informații despre utilizarea cookie-urilor pe acest site web, tipurile de cookie utilizate și scopurile în care datele cu caracter personal sunt prelucrate, precum și cu privire la posibilitățile de a controla și/sau dezactiva cookie-urile, vă rugăm să consultați Politica de cookie-uri.
PRELUCRAREA DE DATE CU CARACTER PERSONAL. SCOPUL. BAZA LEGALĂ

Există multe tipuri de situații în care suntem în contact cu Dumneavoastră și cu datele Dumneavoastră personale.
Colectăm date personale în următoarele situații:
·când va programați la consultații la clinica noastră.
·când primiți o informație despre produsele și serviciile noastre prin sms, e-mail sau telefon.
·când utilizați sau comunicați cu noi prin intermediul portalurilor multimedia și / sau a rețelelor de socializare.
·când comunicați cu noi prin telefon, fax, e-mail, mesagerie vocală, mesagerie text (SMS), mesagerie imagine (MMS), mesagerie video sau mesagerie instant.
·când ne trimiteți orice fel de adresă.
TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN STRĂINĂTATE

În contextul operațiunilor descrise mai sus, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate în străinătate numai către state din Uniunea Europeană („UE”) sau Spațiul Economic European („SEE”).
Vă asigurăm că orice transfer realizat de Societate într-un stat membru UE sau SEE va respecta cerințele legale prevăzute în GDPR.
PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE ALE MINORILOR CU VÂRSTA SUB 16 ANI

Toate activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal prezentate în această Politică se referă la persoane care au cel puțin 16 ani.
Utilizarea sistemelor, precum și a rezultatelor prelucrării este interzisă cu privire la minorii care nu au împlinit această vârstă în absența consimțământului părinților/reprezentanților legali ai acestora.
În cazul în care, în ciuda eforturilor noastre rezonabile de prevenire, o astfel de prelucrare are totuși loc, o vom înceta de îndată ce observăm faptul că utilizatorii nu au împlinit vârsta menționată mai sus și nu există acordul parinților/reprezentanților legali.
Cu toate acestea, prescripții medicale pot fi eliberate către minori, astfel încât, datele personale ale minorului regăsite în prescripțiile medicale vor fi prelucrate de către Societate exclusiv în scopul gestionării prescripțiilor medicale în vederea eliberării tratamentului medical prescris.
SECURITATEA PRELUCRĂRII DATELOR

Societatea vă asigură că evaluează și actualizează în mod constant măsurile de securitate implementate pentru a se asigura că acestea sunt specifice și adecvate pentru a proteja drepturile și libertățile persoanelor fizice.
În acest sens, Societatea a implementat și implementează cele mai noi soluții tehnice, inclusiv hardware și software pentru menținerea nivelului de securitate la un nivel adecvat care să nu permită existența unei breșe de securitate.
Totodată, Societatea desfașoară periodic sesiuni de pregătire și instruire cu personalul care operează activități susceptibile a interacționa în orice mod cu Datele cu caracter personal.
DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

În contextul prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, aveți următoarele drepturi:
Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate: aveți dreptul de a obține confirmarea faptului că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt sau nu prelucrate de Societate și, în caz afirmativ, de a solicita o copie a acestora.
Dreptul de a solicita rectificarea sau completarea datelor cu caracter personal inexacte sau incomplete.
Dreptul de a obține restricționarea prelucrării, în cazul în care:
·considerați că datele cu caracter personal prelucrate sunt inexacte, pentru o perioadă care să permită Societății să verifice exactitatea datelor cu caracter personal;
·prelucrarea este ilegală, însă dumneavoastră nu doriți ștergerea datelor cu caracter personal prelucrate, ci restrângerea utilizării acestor date;
·în cazul în care Societatea nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal pentru scopurile definite, însă dumneavoastră aveți nevoie de date pentru a constata, exercita sau apăra un drept în instanță sau v-ați opus prelucrării, pentru intervalul de timp necesar Societății pentru a verifica dacă temeiurile legitime prevalează asupra drepturilor dumneavoastră.

Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal prelucrate care vă privesc, în cazul în care se aplică unul dintre urmatoarele motive:
·datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
·persoana vizată își retrage consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea, și nu există niciun alt temei juridic pentru continuarea prelucrării;
·persoana vizată își exercită dreptul de a se opune, iar operatorul nu are motive legitime care să prevaleze pentru a continua prelucrarea;
·datele au fost prelucrate ilegal;
·ștergerea este necesară pentru conformarea cu legislația europeană sau națională;
·datele au fost colectate în legătură cu servicii ale societății informaționale oferite minorilor (dacă este cazul), când se aplică cerințe specifice cu privire la consimțământ.

Dreptul de a vă retrage oricând consimțământul cu privire la prelucrare, atunci când prelucrarea are la bază consimțământul, fără însă a afecta legalitatea activităților de prelucrare realizate până în momentul respectiv.
Dreptul de a vă opune cu privire la prelucrarea datelor din motive legate de situația particulară în care vă aflați, atunci când prelucrarea se întemeiază pe interes legitim, precum și de a vă opune, în orice moment, prelucrării datelor în scopuri de marketing direct, inclusiv crearea de profiluri.
Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează pe aceasta în mod similar într-o manieră semnificativă.
Dreptul la portabilitatea datelor, însemnând dreptul de a vă primi datele cu caracter personal pe care le-ați furnizat Societății într-o formă structurată, utilizată în mod curent și care poate fi citită automat, precum și dreptul de a transfera respectivele date către un alt operator, în cazul în care prelucrarea are la bază consimțământul dumneavoastră sau executarea unui contract și se realizează prin mijloace automate.
Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
Pentru a vă exercita oricare dintre aceste drepturi, pentru a formula cereri sau reclamații, vă rugăm să ne scrieți la adresa Strada 1 Decembrie 1918, nr. 110, Brăila, Județ Brăila, sau prin e-mail la This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
De asemenea, în cazul în care doriți să vă retrageți consimțământul acordat cu privire la scopul de marketing direct (newsletter), aveți posibilitatea de a utiliza opțiunea „Dezabonare” care este inclusă în fiecare comunicare de marketing transmisă.
MODIFICĂRI LA ACEASTĂ POLITICĂ

Prezenta Politică de Confidențialitate poate suferi modificări și poate fi actualizată de către Societate, după cum va fi necesar. Societatea vă va notifica cu privire la orice modificări materiale sau substanțiale ale acestei Politici și se va asigura că respectiva notificare este efectuată într-o manieră care asigură luarea acestora la cunoștință de către dumneavoastră.

SC CLINICAL MEDMUN SRL

CUI: 32053453
Nr înreg. Reg Com: ROONRC J9/487/2013
Str 1 Decembrie 1918, nr 110,  Brăila, România

Medicina muncii

Luni - Vineri: 8:00 -16:00
Sâmbătă - Duminică: Închis

Analize de laborator:

Recoltă    | Luni - Vineri: 08:00 -10:00
Rezultate | Luni - Vineri: 08:00 -16:00

Servicii clinice:

Luni - Vineri: 16:30 -19:00
Sâmbătă - Duminică: Închis
Copyright SC Clinical Medmun SRL 2021