Tel: 0339.732.248

Termeni și condiții

Data ultimei actualizări : 1 decembrie 2021
1. INFORMAŢII DESPRE SITE ŞI UTILIZAREA ACESTUIA
1.1. Site-ul web www.clinica-medmun.ro, operat de SC CLINICAL MEDMUN SRL, cu sediul în Brăila, strada 1 Decembrie 1918, nr. 110,  având Cod Unic de Înregistrare 32053453 și număr de ordine în Registrul Comerțului J09/487/2013, numit pe parcursul acestor Termeni și Condiții de utilizare „Site-ul”.
1.2. Conform prevederilor Regulamentului (UE) 679/2016, beneficiați de dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.15), dreptul la rectificare (art.16) și dreptul la restricționarea prelucrării (art. 18), dreptul de ștergere asupra datelor (art. 17), dreptul la portabilitatea datelor (art. 20), dreptul de opoziție (art. 21), dreptul de a nu face obiectul unei decizii automate (art. 22) și dreptul de a se adresa justiției. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată, la adresa: strada 1 Decembrie 1918, nr. 110, Brăila, județ Brăila, în atenția departamentului Reclamații SC CLINICAL MEDMUN SRL, sau, în situația în care este vorba despre aspecte referitoare la datele cu caracter personal, vă rugăm să contactați persoana responsabilă, la adresa:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. sau la numărul de telefon 0339732248.
1.3. Accesul și utilizarea acestui site sunt supuse reglementărilor legale aplicabile și acestor termeni și condiții de utilizare, inclusiv oricăror politici sau alte condiții menționate în prezentul document și disponibile pe site, conform modificărilor intervenite în decursul timpului. Vă rugăm să citiți acești Termeni și Condiții de utilizare cu atenție. Dacă nu sunteți de acord cu aceștia, vă rugăm să nu folosiți acest site. Dacă veți continua să utilizați site-ul, vom considera că ați acceptat acești Termeni și Condiții de utilizare. Prin acceptarea Termenilor și Condițiilor de utilizare, sunteţi de acord să respectați Termenii și Condițiile de utilizare în versiunea publicată pe site la momentul vizitei dumneavoastră.
1.4. Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări în orice moment acestui site și Termenilor și Condițiilor de utilizare prin postarea pe site, fără nici o altă notificare. Schimbările importante vor fi comunicate in maniera adecvată. Asigurați-vă că recitiți Termenii și Condițiile de utilizare în mod regulat, deoarece dacă accesați sau utilizați acest site, se va considera că ați fost de acord cu termenii și condițiile de utilizare în versiunea publicată pe site la momentul vizitei dumneavoastră.
1.5. Atunci când vizitați acest site pentru prima dată, vă aducem la cunoștință în mod special faptul că folosim cookie-uri. Continuând să utilizați site-ul acceptați și sunteți de acord cu Politica privind Cookie-urile. Vom continua să vă aducem la cunoștință acest lucru, de fiecare dată când vizitați acest site, până când confirmați luarea la cunoștință.
1.6.  SC CLINICAL MEDMUN SRL vă garantează acces limitat pe acest site și nu vă conferă dreptul de a descărca sau de a modifica parțial sau integral, de a reproduce parțial sau integral site-ul, de a copia, de a vinde/revinde sau de a exploata site-ul în orice altă manieră, în scopuri comerciale sau contrare intereselor SC CLINICAL MEDMUN SRL fără acordul prealabil scris al acesteia. Totuși, puteți face download sau copia materialele specifice oferite pentru download sau copiere.
1.7. Dreptul de a crea o legătură de tip "link web" către acest site este limitat, neexclusiv și revocabil, și este acordat atât timp cât nu aduce neajunsuri de orice fel pentru SC CLINICAL MEDMUN SRL, sau oricăruia dintre partenerii noștri, numai după obținerea în scris sau prin email, a acordului nostru.
1.8. Nu este permisă abuzarea acestui site prin introducerea cu bună știință de viruși sau alte materiale dăunătoare din punct de vedere tehnologic.
1.9. Putem face publicitate și putem organiza concursuri, jocuri, competiții sau extrageri cu premii gratuite pe acest site. La astfel de concursuri, jocuri, competiții, extrageri cu premii gratuite, se vor aplica reguli specifice. Vă rugăm să citiți cu atenție regulile aplicabile la orice concurs, joc, competiție, extragere cu premii gratuite la care participați, deoarece prin participarea la un astfel de concurs, joc, competiție, extragere cu premii gratuite, se consideră că ați acceptat și că respectați aceste reguli.
1.10. Acest site nu va fi întotdeauna disponibil și poate avea anumite erori. Acesta este furnizat pe principiul „așa cum este” și „așa cum este disponibil”, și în măsura permisă de lege, fără garantări, condiții sau garanții de orice fel.
2. PROPRIETATEA INTELECTUALĂ
2.1. Întregul conținut al www.clinica-medmun.ro - imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafică web, scripturi, programe, și alte date, sunt proprietatea SC CLINICAL MEDMUN SRL și sunt protejate de legislația română în vigoare, cu privire la drepturile de autor și drepturile conexe. Folosirea fără acordul  SC CLINICAL MEDMUN SRL a oricăror elemente enumerate mai sus, se pedepsește conform legislației în vigoare. Se permite folosirea www.clinica-medmun.ro numai în limitele menționate în prezentul document.
2.2. Puteți folosi conținutul acestui site doar pentru folosința dumneavoastră personală, iar acțiunile descrise mai jos nu sunt permise în lipsa obținerii în prealabil a unei permisiuni scrise din partea SC CLINICAL MEDMUN SRL:
- îndepărtarea însemnelor care identifică dreptul de autor al  SC CLINICAL MEDMUN SRL asupra conținutului;
- modificarea, publicarea, transmiterea, retransmiterea în orice mod sau formă, precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea conținutului, în lipsa obținerii în prealabil a unei permisiuni scrise din partea noastră;
- reproducerea sau stocarea conținutului, precum și trimiterea acestui conținut către orice alt website, server, sau orice alt mijloc de stocare a informației, dacă scopul acestei activități este unul comercial.
2.3. Este interzisă orice utilizare a conținutului acestui site în alte scopuri decât cele permise expres de prezentul document sau de legislația în vigoare.
3. SUSPENDAREA ACCESULUI

SC CLINICAL MEDMUN SRL poate, fără orice altă notificare sau formalitate și fără ca acest lucru să necesite explicarea atitudinii sale, să suspende sau să blocheze accesul dumneavoastră la conținutul www.farmaciafaltis.ro sau la o parte a acestui conținut.
4. CALITATEA SERVICIILOR DE HOSTING. LINKURILE CĂTRE ALTE SITEURI, ERORI DE FUNCȚIONARE

4.1. Site-ul este găzduit de serverele unor terțe firme.  SC CLINICAL MEDMUN SRL nu va putea fi făcută responsabilă pentru eventualele erori apărute pe site, indiferent de motivele apariției lor, acestea incluzând modificări ale acestui site, setări, sau actualizări ale scripturilor programate.  SC CLINICAL MEDMUN SRL nu va putea fi făcută răspunzătoare pentru erorile apărute datorită folosirii anumitor browsere pentru vizitarea acestui site.
4.2. Anumite părți ale conținutului publicat pe site pot să fie furnizate de terțe persoane cu care SC CLINICAL MEDMUN SRL are relații contractuale în acest sens. De asemenea, în interiorul conținutului acestui site pot fi incluse secțiuni publicitare în care se vor afișa mesaje publicitare ale unor terțe persoane.  SC CLINICAL MEDMUN SRL nu este responsabilă în nicio măsură asupra conținutului furnizat de terțe persoane, indiferent că acesta este publicitar sau nu. De asemenea, SC CLINICAL MEDMUN SRL nu este responsabilă de conținutului paginilor externe la care se face trimitere din interiorul acestui site.
4.3. Utilizați aceste site-uri ale terțelor părți pe propriul risc. Toți termenii și condițiile și politicile site-urilor terțelor părți pe care le accesați vi se vor aplica în timp ce navigați pe aceste site-uri și vă recomandam să verificați și acei termeni și condiții.
5. LEGEA APLICABILĂ

Orice litigiu care are ca obiect conținutul acestui site va fi soluționat de către instanțele judecătorești competente și va fi guvernat de legea română.
6. ABONAREA ȘI DEZABONAREA LA NEWSLETTER
6.1. Abonarea și dezabonarea la newsletter-ul acestui site este gratuită și voluntară și implică acceptarea acestor Termeni și Condiții de utilizare. Mesajele trimise nu sunt nesolicitate și oricând vă veți putea dezabona urmând instrucțiunile din subsolul fiecărui e-mail. Mesajele trimise vor respecta legislația aplicabilă în ceea ce privește comunicarea comercială așa cum este ea stipulată de legislația aplicabilă.
6.2. Utilizarea newsletter-ului se face în aceleași condiții de limitare a răspunderii din punctul de vedere al conținutului precum se autorizează și folosirea acestui site, în condițiile prevăzute de prezentul document.
6.3.  SC CLINICAL MEDMUN SRL își rezervă dreptul de a restricționa accesul oricărui abonat la newsletter, dacă  SC CLINICAL MEDMUN SRL are orice fel de motive pentru a crede că abonatul respectiv nu respectă prevederile prezentului document.

Acești Termeni și Condiții de utilizare a acestui site (http://www.clinica-medmun.ro) conțin întreaga înțelegere dintre Dumneavoastră și SC CLINICAL MEDMUN SRL, cu privire la utilizarea acestui site. Nicio expunere sau declarație, verbală sau scrisă, care nu este inclusă în Termenii și Condițiile de utilizare, nu va fi obligatorie pentru Dumneavoastră sau pentru noi, dacă nu a fost convenită de comun acord în scris între Dumneavoastră și noi.

SC CLINICAL MEDMUN SRL

CUI: 32053453
Nr înreg. Reg Com: ROONRC J9/487/2013
Str 1 Decembrie 1918, nr 110,  Brăila, România

Medicina muncii

Luni - Vineri: 8:00 -16:00
Sâmbătă - Duminică: Închis

Analize de laborator:

Recoltă    | Luni - Vineri: 08:00 -10:00
Rezultate | Luni - Vineri: 08:00 -16:00

Servicii clinice:

Luni - Vineri: 16:30 -19:00
Sâmbătă - Duminică: Închis
Copyright SC Clinical Medmun SRL 2021